Klimatsmart Vallentuna

Klimatsmart Vallentuna är ett politiskt och religiöst obundet nätverk med mål att minska Vallentunas klimatpåverkan.


Klimatdagen 2023:
Tema Lokalt – Globalt

Klimatsmart Vallentuna arrangerar varje höst en klimatdag. Den första hölls 2019.
Nu är det dags för den femte i ordningen, söndagen den 22 oktober kl 12 – 16:30 i Kulturhuset.

Meteorolog Martin Hedberg samt författaren och journalisten Peter Alestig föreläser bl.a. Många lokala utställare.

Mingelbild från tidigare klimatdag

Hur det började

Klimatsmart Vallentuna uppstod hösten 2018. Det var Anna-Maria Nyquist och Lena Särenborg som på ett lokalt kafé diskuterade vad mer man kunde göra lokalt. Idén om Klimatsmart Vallentuna tog fart och ganska snabbt blev många fler aktiva i nätverket. Ett klimatnätverk förankrat i såväl den nationella Klimatklubben som i det globala Fridays For Future. Det är ett nätverk där vi kan agera lokalt på ett globalt fenomen.

Klimatsmart Vallentuna

Nätverket vänder sig till kommuninvånare, lokala företagare, kommunen och politiska företrädare.

Sedan starten 2018 har en Facebookgrupp skapats där klimatfrågor kan diskuteras utifrån ett mer lokalt perspektiv. Det har även anordnats fysiska nätverksträffar, en workshop för politiker, en lagingsträff och fyra klimatdagar (2019, 2020, 2021, 2022).

Vi hoppas att även du vill vara med och stödja våran verksamhet.
Vi behöver både mer pengar och mer engagerade människor för att kunna påverka Vallentuna att bli mer klimatsmart.

Stöd oss

Vi är ett ideellt nätverk där samtliga aktiviteter hitintills bekostats av nätverkets medlemmar. Vill du vara med och bidra ekonomiskt? Lättast är då att swisha ett bidrag till Erik Ideström på nummer 0705681881. Vi tar tacksamt emot stora som små bidrag så att vi kan satsa ännu mer på att göra Vallentuna klimatsmart.

Följ oss för de senaste uppdateringarna

Kontakta oss

via Facebook eller mail: klimatsmart.vallentuna@outlook.com.

Klimatsmart Vallentuna