Bränn mindre sopor – sortera mer

Enligt Naturvårdsverket står vår sopförbränning för ungefär 5 procent av våra totala koldioxidutsläpp. Att mängden förbrända sopor behöver minska är därför viktigt. Under Klimatdagen på söndag, 22 november 2020, kommer Johan Lausing , VD för SÖRAB, att aktualisera hur vi kan göra något bra av våra sopor. SÖRAB är ett regionalt miljö- och returbolag ett regionalt bolag som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. Johan föreläste även på föregående års klimatdag och pratade då bland annat om att i alla led sortera ut det som går att återanvända eller återvinna så att det blir så lite som möjligt kvar till förbränning.

Vallentuna har tillsammans med andra kommuner länge arbetat med ökad sopsortering för att till exempel producera biogas av matavfallet. Det är viktigt att kommunen gör sin del av kedjan, men den kanske viktigaste delen börjar hos oss Vallentunabor. Det är vi som måste sortera rätt, vi som måste sortera mera. Igår skrev vi om att enbart 20-30 procent av matavfallet sorteras så att det kan omvandlas till biogas. På föregående års klimatdag pratade Johan Lausing om att hela 70 procent av våra soppåsar kan sorteras så att innehållet kan återanvändas, återvinnas eller bli biogas. Det blir 70 procent färre brännbara sopor!

Vi föreslår därför att vi Vallentunabor ska sortera mer. På återvinningsstationerna ska förpackningar som producenterna ansvarar för lämnas, till exempel kartonger, glasburkar och tidningar. På återvinningscentraler kan man sortera och lämna övrigt avfall. I våra brännbara sopor lämnar vi enbart sådant som hör hemma där, det vill säga som inte går att lämna på återvinningsstationer eller återvinningscentraler. Om du är osäker på hur dina sopor ska sorteras finns en sorteringsguide på SÖRAB:s hemsida.

Vi föreslår även att kommunen och fastighetsägare ska göra det lättare för oss konsumenter att lämna sorterade sopor för återanvändning och återvinning. Se till att vi har nära till ställen där vi kan lämna sorterade sopor, gör det lätt att förstå var vi ska lämna soporna, ha tydliga skyltar och annan kommunikation, uppmuntra oss att sortera mer genom kommunikation och olika typer av incitament.

Foto: Hans Braxmeier från Pixabay

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *