Förändra parkeringsnormerna

Naturskyddsföreningen menar att en kommun kan bidra till ett bättre klimat genom att ändra de lokala parkeringsnormerna. Exempelvis kan en kommun besluta hur många parkeringsplatser som ska finnas vid kommunala fastigheter. En kommun kan också ställa krav på andra fastighetsägare när de upplåter mark. De menar att förändrade parkeringsnormer, det vill säga kravet på hur många parkeringar som behöver finnas, kan minska både antalet parkeringar och ge mer plats åt bostäder. Ett minskat antal parkeringar ger signalen att bilar inte är det viktigaste samt att det även kan ge incitament för att människor väljer att inte skaffa en egen bil och istället samäga eller hyra bil vid behov. Vi föreslår därför att det här är en strategi som Vallentuna kommun kan anamma. Det skulle kunna vara särskilt bra i Vallentuna då antalet körda kilometer per invånare med bil har ökat i Vallentuna.

Bild: Niek Verlaan från Pixabay

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *