Framställ lokalproducerad och förnyelsebar energi

Vi har en pågående energirevolution. Från att ha haft centraliserad energiframställning i form av bland anat kolkraftverk och kärnkraft har vi nu påbörjat en mer decentraliserad energiframställning med mindre enheter av till exempel solceller. För att komma ytterligare steg ifrån fossilt framställd energi, gå mot ökad energidecentralisering, samt att samtidigt kunna möta framtidens energibehov, föreslår vi ytterligare satsning på lokalproducerad och förnyelsebar energi. Exempelvis skulle kommunen kunna installera solceller på alla kommunfastigheters tak, bygga solcellsanläggning och en vindkraftpark. Till det bör det även bygga energilager så att maximal andel av den framställda energin kan användas. Utöver kommunen kan även näringsidkare och privatpersoner satsa på lokalproducerad energi. Kommunen erbjuder kostnadsfri rådgivning i energi- och klimatfrågor för privatpersoner, bostadsrättsföreningar, organisationer och företag.

Foto: Kohji Asakawa från Pixabay

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *