Inför en motorfordonspool

Bilar påverkar klimatet såväl vid produktionen som vid körning, varför en minimering av antalet bilar och antalet körda kilometer vore ett ideal. Tyvärr är Vallentuna en kommun där många äger en bil och föregående års mätningar i Aktuell Hållbarhets kommunranking visade att antal körda kilometer per registrerad bil i Vallentuna ökat. Det är inte bra i en tid då vårt klimat ändras snabbt. Samtidigt förstår vi att det kan vara både bekvämt och nödvändigt att ibland använda en bil. Som alternativ föreslår vi då att det ska skapas en motorfordonspool i Vallentuna där det ska gå att hyra såväl bilar som elcyklar så att färre kommuninvånare behöver äga en egen bil. En sådan pool kan skapas av ett företag, men om inte ett företag eller privatpersoner är intresserade av att skapa en pool föreslår vi att kommunen så snart som möjligt själv skapar en sådan motorfordonspool så att antalet bilar och körda kilometer per kommuninvånare kan bli lägre framöver. Vi ser gärna en pool med elbilar och elcyklar eller andra mindre klimatskadliga alternativ.

Foto: Izera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *