Klimatdagen 2023: Tema Lokalt – Globalt

Välkommen till årets klimatdag i Vallentuna kulturhus! Söndagen den 22:a oktober kl 12:00 – 16:30 i Vallentuna kulturhus

12:30 Världen som väntar: vårt liv i klimatförändringarnas Sverige.
Peter Alestig författare och klimatredaktör på DN

14.00 Vad kan man sia om framtiden när allt förändras?
Martin Hedberg meteorolog och naturskadespecialist på Länsförsäkringar

15.30 Vallentuna kommuns arbete med klimatanpassningar.
Josefin Sundberg, strategisk miljöplanerare

15.50 Rent vatten överbelastar pumpstationer och avloppsverk.
Johan Dahlborn, analyschef på Roslagsvatten AB.

Dessutom utställningar, klimatvåg, underhållning av Vallentuna gospel och Allékören.

Världen som väntar: vårt liv i klimatförändringarnas Sverige. Peter Alestig författare och klimatredaktör på DN föreläser på årets Klimatdag i Vallentuna.
Vad kan man sia om framtiden när allt förändras? Martin Hedberg – Meteorolog och naturskadespecialist på Länsförsäkringar Föredrag om systemförändringar, tipping points och att använda scenarier för att beskriva framtiden.
Vallentuna kommuns arbete med klimatanpassningar.
Josefin Sundberg, strategisk miljöplanerare
Johan Dahlborn, analyschef på Roslagsvatten AB föreläser om hur Rent vatten överbelastar pumpstationer och avloppsverk.