Klimatdag 2020 – TEMA LIVSMEDEL

Klimatsmart Vallentuna har som ambition att i November varje år arrangera en klimatdag. På grund av pandemisituationen blir årets klimatdag 100% digital.

Kl 12.00 sänder live via vår Facebooksida där vi hoppas på interaktiv dialog. Se den här >>

Våra förinspelade föreläsningar kan ni se här till höger eller längst ner under texten om du tittar på mobilen.

Program
Livesändning kl. 12 via Facebook med Erik Ideström, Anna Nyquist och Christofer Wilson från Klimatsmart Vallentuna. Vi tänker oss ett samtal kring Klimatsmart Vallentuna, klimatdagens föreläsningar och årets tema som är livsmedel.

Varför livsmedel? Därför att våra val och hantering av livsmedel är bland de mest påverkande faktorerna när det gäller klimatförändringarna. Livsmedelsverket skriver:

”Ungefär en tredjedel av hushållens konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser kommer från livsmedel, inklusive utsläpp från utlandet. Andra negativa effekter av matens miljöpåverkan är övergödning, överfiskning och användning av kemiska bekämpningsmedel.”

Läs gärna våra förslag för att göra Vallentuna mer klimatsmart när det gäller livsmedel och för att öka sorteringen av matavfall i Vallentuna.

Cykling är klimatsmart, se Svenska Cykelstäder film om hur cykling kan bidra till en grön omstart efter coronakrisen.

Mat och Klimat med Stefan Edman, biolog och teknologie hedersdoktor Chalmers (16 min)
Klimatdag Vallentuna med Simon Park (Handelsbanken) (22min).
Föreläsning med Håkan Falk, VD Norrvatten – Är rent vatten en självklarhet eller lyx? (20 min).
Stefan Edman, biolog och teknologie hedersdoktor Chalmers ”Bråttom men inte kört! 2020 talet måste bli handlingens och den realistiska optimismens årtionde” (55 min)
Föreläsning med Johan Lausing VD på SÖRAB. “Dina sopor är inte bara skräp” (23 min)