Klimatsmart nybyggnation och renovering

Alla om- och nybyggnationer bör byggas utifrån ett klimatperspektiv. Nya material såsom trä är på frammarsch men även att göra gamla material såsom betong mindre klimatpåverkande. Det här är inte något häpnadsväckande inom byggindustrin, men ändå fortsätter många att ignorera den här viktiga aspekten av byggande.

Men det räcker inte bara med att ändra materialet, våra byggnader måste också byggas mer energieffektiva. Och byggnader måste bli mer flexibla. Ett exempel på flexibilitet är att bygga flexibla väggar när tex operationssalar byggs. När behoven ändras eller teknologin ändras kan också det rumsliga förändras. På så sätt kan klimatpåverkan successivt sänkas när nya metoder och tekniker utvecklas.

Utifrån det här föreslår vi att kommunen på ett strukturerat sätt implementerar ett klimatsmart sätt vid samtliga projekt, och då ifråga om material, metoder och flexibilitet. Kommunen kan därmed även kräva att leverantörer följer riktlinjer om klimatsmart byggande.

Som kommuninvånare kan vi själva tänka på hur vi bygger eller renoverar våra bostäder. Behöver vi bygga nytt eller kan vi förändra det vi redan har? Om vi bygger nytt, kan vi se till att bygga med klimartsmarta material, energieffektivt och flexibelt. Genom att tänka klimatsmart sparar vi också på bygg- och driftkostnader.

Foto: Anemone123 från Pixabay

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *