Producera vätgas med hjälp av solceller på taken

Lagring av energi är en av de viktigaste knäckfrågorna i omställningen till ett fossilfritt samhälle. En svaghet i de förnybara energikällorna sol och vind har länge varit svårigheten att lagra den producerade energin. Från att ha varit en teknik som andats science fiction börjar vätgas nu att ses som en av de mest lovande sätten att lagra överskottsenergin. Forskare tittar bland annat på hur man skulle kunna lagra en hel stads energiförbrukning under sommar och vinter i vätgaslager.

Spännande projekt finns i till exempel Mariestad där världens första solcellsdrivna vätgasmack byggts och kommunens fordon körs koldioxidneutralt. Ett annat intressant exempel finns i Vårgårda där kommunen byggt ett flerbostadshus som helt klarar sig från att vara inkopplat på elnätet. Det finns också långt gångna planer i Vallentuna på Lingsbergs Gård att producera vätgas från de stora solcellsanläggningar som finns där.

Utifrån det här föreslår vi att kommunen ska producera vätgas med solcellerna på kommunfastigheters tak. I det här förslaget förutsätter vi alltså att vårt förslag nr 3, att installera solceller på alla kommunfastigheters tak, går igenom. När alla tak utrustats med solceller lär dessa solceller producera mer energi än som omedelbart kan förbrukas. Därför anser vi att denna överskottsenergi tas tillvara av kommunen genom att lagra den som vätgas. Vätgasen kan användas för att driva vätgasfordon eller omvandlas tillbaka till energi i byggnader när solen inte skiner eller när vinden inte blåser.

Vidare föreslår vi att alla fastighetsägare i kommunen som har solceller på sina tak ser över möjligheterna att producera vätgas av överskottsenergin.

Bild: Segul från Pixabay

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *