Satsa på klimatsmarta livsmedel

Våra val och hantering av livsmedel är bland de mest påverkande faktorerna när det gäller klimatförändringarna. Livsmedelsverket skriver:

”Ungefär en tredjedel av hushållens konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser kommer från livsmedel, inklusive utsläpp från utlandet. Andra negativa effekter av matens miljöpåverkan är övergödning, överfiskning och användning av kemiska bekämpningsmedel.”

Naturskyddsföreningen har fyra övergripande råd för den som vill äta mer klimatsmart och det första rådet är att äta mer vego eftersom kötträtter påverkar klimatet mer än vegetariska. För den som ändå vill äta kött rekommenderar är rådet från Naturskyddsföreningen att äta kött från djur som bidragit till någon typ av miljönytta såsom naturbetat. Naturskyddsföreningens tredje råd är att inte slänga mat och deras fjärde råd är att äta mer ekologiskt. De skriver:

”I reglerna för de jordbruk som är anslutna till KRAV finns flera klimatregler, till exempel krav på förnybar el och sparsam körning. Eko skippar också konstgödsel som kräver mycket fossil energi att tillverka, och forskning har visat att ekoodling ökar mängden förmultnade växtdelar i jorden. Det är bra för det gör jorden bördigare och binder samtidigt koldioxid.

Men all ekologisk mat är inte automatiskt mer klimatsmart, det beror på vad du äter. De flesta grönsaker har en lägre klimatpåverkan om de är ekologiska, medan ekologiskt kött har ungefär samma påverkan som oekologiskt. För trots klimatåtgärder i det ekologiska lantbruket så går det inte att ändra på alla källor till växthusgaser, som till exempel matsmältningen hos kor och lamm. Så, för att minska matens klimatpåverkan är det viktigt att äta mer vego.

Den största fördelen med ekologisk odling är dock att den leder till mer biologisk mångfald, vilket gör att vi bättre kan hantera kommande klimatförändringar.”

Även närproducerad mat kan vara bra för klimatet, men enligt forskning är det inte alltid bättre. Till stor del beror det på att transporten inte är det som påverkar klimatet mest, samt att små gårdar kan ha mer klimatpåverkande transporter i jämförelse med större gårdar. Om produktionen och transporten dock är klimatvänlig, är närproducerat att föredra framför livsmedel längre bort ifrån.

Utifrån det här föreslår vi att kommunen, företag och privatpersoner alltid väger in hur klimatsmart en måltid är när måltiden / måltiderna ska budgeteras, planeras, köpas och ätas.

Foto: Buffetcrush från Pixabay

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *