Skapa ett grönt företagsnätverk

Som vi nämnt i ett tidigare förslag är klimatnätverk mycket bra att vara del av eftersom klimatkrisen är global och sker överallt och att vi genom nätverk kan ta del av andras lösningar även om de tagits fram någon annanstans. Dock anser vi det viktigt att påpeka vikten av att just företag ingår i klimat- och andra gröna företagsnätverk. I den numera mycket välkända vetenskapliga artikeln ”No business is an island: The network concept of business strategy” skriven av företagsekonomiska forskarna Håkan Håkansson och Ivan Snehota framgår det tydligt hur viktigt nätverk är för företag. Om ett företag vill bli klimatsmart eller på annat sätt hållbart räcker det inte med enbart kunskap, det kräver även kontakter. Det kräver gröna leverantörer, gröna kunder och ett på andra sätt grönt nätverksfördelar. Vill vi se starka gröna företag i Vallentuna vore det därför klokt att skapa ett grönt nätverk för företag som vill nå längre och nå morgondagens gröna efterfrågan. Vi föreslår därför att Vallentunas näringsliv med stöttning av kommunen och andra intressenter skapar ett lokalt grönt företagsnätverk.

Bild: Mohamad Hassan från Pixabay

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *